top of page

Vrijdag 6 mei 2022: Voor het vertrek naar SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bijgewerkt op: 31 dec. 2022

Waarom met de fiets naar Santiago de Compostela?


Op 28 juni 2021 verloren wij één van onze kleinkinderen, de 4,5 jarige Rinus of met zijn roepnaam Pini. Hij kwam op tragische wijze om in een zwembad bij vrienden. Deze pelgrimstocht naar Santiago komt er dus na een zeer zware periode voor Tim en Yasmine en hun kinderen en ook voor vele vrienden, kennissen, leraars en leraressen van de ARK, de oma’s en opi’s. Het was een lange zwarte tunnel maar vanaf het begin was er een lichtje dat altijd maar groter en warmer werd. Dat licht kwam van de ontelbare vrienden en familieleden (broers en zus maar ook tantes en ooms) en de school de ARK die zich vanaf het begin hebben ingezet om het gezin te helpen op verschillende manieren en dat nog altijd blijven doen. Een mantel van actieve liefde en empathie werd en wordt rond het gezin geplaatst dat je er stil van wordt, wat ons laat besluiten dat naastenliefde en empathie geen ijdele woorden zijn. Magda, Dede en ik zijn ontzettend dankbaar voor alles wat jullie gedaan hebben en nog blijven doen om dit gezin te (onder)steunen.


Ik ga op stap naar Santiago de Compostela voor Rinus en om aan anderen te kunnen geven wat jullie aan ons hebben gegeven de voorbije maanden. Op de weg naar Santiago worden ontelbare verhalen en legendes verteld van heiligen die mirakels verwezenlijkten: Santiago, de apostel, zelf, Santo Domingo de la Calzada, Santa Maria Magdalena en Agueda, Santo Domino de Silos enz. Mirakels is een verouderd woord waar we nog wel eens mee durven lachen want mirakels kunnen niet gebeuren. En toch… wat jullie allemaal voor het gehele gezin van Tim en Yasmine hebben gedaan is een mirakel en dat brengt andere mirakels voort groot en klein. Ik ga op stap om de verhalen te horen van vroeger maar ook om aan de anderen te vertellen dat nu ook nog mirakels mogelijk zijn.


Ik ga niet alleen op stap want er zijn zoveel mensen die dit initiatief steunen en ook mijn lieve Magda die achter de schermen heel veel werk verzet. Ik wordt letterlijk gedragen en gesteund door tientallen, zo niet honderden mensen en ben hen heel, heel dankbaar. Ik ben ook superblij dat de aartsengel Gabriël aan Rientje de toelating heeft gegeven om mee te vliegen met opi. Er was echter één voorwaarde van Sint Pieter: dat een of twee volwassen engelen met ervaring op de camino zouden meevliegen. En die waren er, Bert de zoon van vrienden van ons is enkele maanden terug ook spijtig genoeg overleden, 42 jaar jong; een topwetenschapper die zich volledig heeft ingezet om de mensen die het slachtoffer werden van de genocide in Rwanda een stem te geven. Bert was al naar Santiago gefietst en die gaat nu mee om op Rientje te passen. Ook een andere engel gaat mee; meester Wim van de ARK school in Leuven, de coole meester, man van Klara en een goede vriend van Tim en Yasmine, die enkele maanden geleden op 44 jarige leeftijd is overleden aan darmkanker. Zijn laatste woorden waren “… en nu ga ik naar Pini”. Hij beloofde dat hij zich in de hemel over Rientje zou ontfermen en hij moet er dus ook bij zijn. Ze hebben alle drie regenboogvleugels aan want ze willen werk maken van vrede en liefde.


Nu ik jullie allemaal heb bedankt begin ik aan mijn blog.. jullie reacties worden ook gewaardeerd.

Ik hoop eerst en vooral dat ik er geraak…..

Ik hoop ook dat het Rinus Pinifonds dankzij jullie medewerking en steun wat middelen kan verzamelen die kunnen gebruikt worden om initiatieven op te zetten om ouders en grootouders die een kleinkind verliezen betere psychologische en morele steun te geven. Rientje hield ook heel veel van Cheeta's en wat wordt dus ook steun gepland aan een initiatief dat het voortbestaan van deze edele dieren kan bevorderen.


Bagage staat klaar en hele familie komt opi uitwuiven


Na een lange voorbereiding is het zover. Op vrijdag 6 mei wuift de hele familie mij uit en wenst me een veilige reis. Iedereen draagt de Rinus-Pini T-shirt die Floky heeft ontworpen en Magda stelt beknopt het Rinus-Pinifonds voor met zijn doelstellingen.


De te volgen weg naar Santiago de Compostela: VIA LEMOVICENSIS en CAMINO FRANCES


Ik vertrek uit Leuven en fiets naar de Maas in Dinant en dan langs deze rivier naar Frankrijk. Zo bereik ik Reims en tenslotte Vézelay. Vanuit Vézelay zal ik de Via Lemovicensis volgen. Dit is een van de vier grote bedevaartswegen die door Franrijk lopen: de Via Turonensis vanuit Parijs over Tours en Bordeaux, de Via Lemovicensis vanuit Vézelay over Limoges en Périgieux, de Via Podiensis vanuit Le Puy over Conques en Moissac en de Via Tolosana of de Chemin d’Arles vanuit Arles over Toulouse en dan de Somport Pas (Summus Portus) over de Pyreneeën naar Jaca.


Om Vézelay te bereiken zal ik eerst de Via Monastica volgen waar ik op kom in Hoegaarden (aangezien ik uit Leuven vertrek). Die volg ik tot Namen aan de Maas. Dan fiets ik langs de Maas op de via Campaniensis die ik over Reims en Troyes volg tot in Vézelay, startpunt van de Via Lemovicensis.


De eerste drie wegen of vias (Turonensis, Podensis en Limovicensis) komen samen in Saint Jean de Pied de Port waar ze de Via Francès vormen naar Santiago de Compostela. De drie lopen dan verder langs Roncesvalles en Pamplona naar Puenta La Reina waar de via Tolosana, die over de Pas du Somport loopt en een eerst aansluit bij de Via Aragonés om daarna in Óbanos een beetje voor Puenta La Reina de Camino Francès te vervoegen. Vanaf daar loopt de Via Francès verder naar Santiago de Compostela over Burgos en Leon enz.


De Via Lemovicensis (765 km) loopt over Vézelay, La Charité-sur-Loire of Nevers, Bourges, Neuvy-Saint-Sépulchre, Chateauroux, Saint Léonard de Noblat, Limoges, Périgueux, Bazas, Séver, Ostabat, Saint Jean-de-Pied-de Port

Deze Weg van Vézelay loopt ten westen van het Centraal Massief in Frankrijk en heeft in het begin twee hoofdvarianten: één via Nevers en één via la Charité-sur-Loire naar Bourges die terug samen komen in La Souterraine. Ik zal de variante over Bourges volgen maar met bezoekjes aan kerkjes of abdijen op de variante naar Nevers. Ik zie het dus ruimer dan de Via Lemovicensis.

Ook de via Francès in Spanje zal ik geregeld verlaten om extra plaatsten zoals Olite, Artajona, Santo Domingo de Silos, Lerma, Laguardia, San Miguel de la Escalada en Peñalba de Santiago (bij Ponferrada) enz. te bezoeken. In totaal 2700 km . De laatste 200 km van Villafranca del Bierzo tot Santiago de Compostela wordt te voet afgelegd met vier kleinkinderen Bruno, Léo, Flokey en Motje), plus Magda, Solé (de mama van bruno en Léo) en ons dochter, Ann erbij.


Kennis maken met de christelijke kunst op de camino de Santiago


De bedoeling van deze blog is ook informatie mee te geven over de christelijke kunst (architectuur, beeldende kunst, schilderkunst fresco's, glasramen, ijzersmeedwerk enz.) die onderweg te zien is in het algemeen en ook in het bijzonder in verband met de symboliek in de christelijke iconografie en de iconologie. De doelstelling van de iconografie is begrijpend te leren kijken naar de christelijke kunst: wat zie ik en waar staat het eventueel symbool voor. De iconologie probeert uit leggen waarom iets op een bepaald ogenblik werd gemaakt en probeert dus vooral de waarom? vraag te beantwoorden. Dit rekening houdend met de religieuze, culturele , sociale, economische en politieke context van de tijd waarin iets werd gemaakt. Een paar algemene inleidende gedachten.


Ten eerste : als je een kerk, kapel, klooster, abdij bezoekt is het best eerst te kijken naar wie de kerk enz. genoemd is (bijv. San Miguel, de aartsengel Michael, Maria de moeder van Jezus of Maria Magdalena enz.) en na te gaan wat je nog van die goede man of vrouw weet: Wie waren ze? Wat deden ze ? Hoe stierven ze de marteldood of niet? Welke mirakels hebben ze verricht? enz. Als je het niet weet, zoek het dan op en dat zal nuttig blijken. Dat helpt je al een deel verder, want het levensverhaal van de betrokken persoon, wordt er vaak uitgebeeld als een voorbeeld dat gevolgd kan worden door iedere bezoeker. Heiligen dienen in de katholieke kerk als rolmodellen voor de andere gelovigen of zelfs ongelovigen agnosten en atheïsten inbegrepen.


Ten tweede vind je er altijd het verhaal van God, de vader , de Heilige Geest en het verhaal van Jezus, zijn zoon: zijn leven, zijn lijden ,zijn dood en verrijzenis evenals het verhaal van zijn moeder Maria, haar leven: haar ouders Joachim en Anna, haar geboorte, haar kroning, haar opneming ten hemel enz. Je vindt er ook bijna altijd de 12 apostelen (soms 11 omdat men de slechte Judas uitsluit nadat hij Jezus verraden had. Jezus riep de apostelen op om Hem te volgen. Jezus (de mens, zoon van God), de Heilige Geest (duif) en God de Vader (hand in de wolken) zijn één, en vormen de H. Drievuldigheid. Die komt ook vaak voor in verschillende vormen: het cijfer 3, een gelijkzijdige driehoek, die ramen naast elkaar. Het kindje Jezus met de duim, de pink en de ringvinger tegen elkaar als het symbool van de Drie-eenheid en de middenvinger en wijsvinger rechtop verwijzen naar de twee naturen van Christus: de menselijke en de goddelijke natuur.

Ten derde probeert een (katholiek / christelijk) religieus gebouw je ook altijd iets te vertellen over wat in het NT Nieuwe Testament en/of in het OT het Oude Testament staat. Vaak wordt een band gemaakt tussen het NT en OT het. Het OT wordt heel vaak gezien als een prefiguratie, een voorafbeelding, van het NT. Eva, de vrouw van Adam, in het OT staat vak voor Maria in het NT. Abraham en Isaac uit het OT staan voor God de vader en Jezus in het NT. Jonas die na 3 dagen in het OT wordt uitgespuwd door de walvis verwijst naar de verrijzenis van Jezus na drie dagen in het NT. De profeten verwijzen naar de apostelen enz.

Dat vertellen over het gebouw kan gebeuren in de architectuur van het gebouw, in de beelden die er staan, in het meubilair, in de glasarmen, in de schilderijen, in de fresco's , in de mozaïeken. Kortom in alles wat er aanwezig is. Bijv. Kerkmeubilair vertelt je of het een kathedraal of een basiliek is.

Ten vierde hebben de religieuze gebouwen een bepaalde functie en zijn ze de plaats van bepaalde rituelen zoals de sacramenten: Eerst en vooral de eucharistie maar daarnaast ook het doopsel, het vormsel, de biecht, het heilig oliesel, de priesterwijding, het huwelijk, de ziekenzalving en de begrafenis. Daarom worden christelijke kerken en andere religieuze gebouwen op een bepaalde manier gebouwd en vindt men er een bepaald meubilair, dragen de priester bepaalde kleren of gewaden, worden de altaren op een bepaalde manier aangekleed, gebruikt men bepaalde kleuren, zingt men er bepaalde gezangen of bidt men er bepaalde gebeden op bepaalde momenten enz.

Ten vijfde wordt de kijker uitgenodigd op een bepaalde manier "voorbeeldig" te leven. De mensen worden dan ook gewaarschuwd dat zij zullen geoordeeld worden en daarna beloond of gestraft. De voorstellingen van het laatste oordeel en van de gevaren van de ondeugden. en de zonden zijn daar voorbeelden van.

Ten zesde: waar bevindt zich dit religieus gebouw en in welke omgeving. Wat is de oriëntatie van de gebouwen? Ligt het gebouw midden in de stad of op moeilijk toegankelijke plaatsen enz. Is er een band tussen verschillende gebouwen die samen een religieus complex vormen enz.


Een voorbeeld om dit deel af te sluiten. De San Miguelkerk (Sint Michielskerk) in Estella gaan we binnen langs het noordelijke portaal. Je ziet er de 12 apostelen. Ze hebben een schriftrol in de hand waar vroeger (waarschijnlijk) hun naam leesbaar was. Dat is ongewoon, want meestal hebben de profeten een boek- of schriftrol in de hand met een deel van hun profetie (wat ze verkondigden). Links, onder de apostelen, ziet men Sint Michiel die de duivel / de draak / het kwaad doodt met een speer. Verder ziet men Sint Michiel die de zielen weegt. De duivel probeert de weegschaal te bemachtigen om de zielen naar de hel te sleuren. De hel is een opengesperde monsterlijke muil met lelijke duivel en vlammen. Je ziet de drie Maria's na de verrijzenis van Christus voor het lege graf. Boven de deur bevindt zich een prachtig timpaan van een zegenende Christus met errond de vier evangelisten, de tetramorf: Johannes als adelaar, Marcus als leeuw, Lucas ans Os en matteus als mens. Zij vertegenwoordigen het woord van God, de goede boodschap. Het geheel wordt afgesloten met links Maria en rechts Johannes.129 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page