top of page

Beste vrienden en sympathisanten van het Rinus-Pinifonds

DANK voor jullie STEUN aan het Rinus Pinifonds

Velen onder jullie hebben het Rinus Pinifonds  financieel gesteund en we zijn jullie daar bijzonder dankbaar voor. We zijn ook alle sponsors  dankbaar die de acties hebben mogelijk gemaakt.

 

Er waren de fietstochten van opi Yves in 2022 en 2023 (zie blog) die opi gedeeltelijk fietste met zijn kleinkinderen;

De marathon van Eindhoven die Hans Delye, de Peter van Rinus liep met collega's in 2022 en 2023;

Bruno en zijn vriendin Anett liepen de halve marathon van Oxford,

Een 200-tal  familieleden, vrienden en kennissen hebben meegelopen in de Corrida van Leuven (december 2022) en zowel de deelnemers als de organisators van METALEUVEN, Kurt en Niels, bedanken we voor hun inzet en steun. Ook in 2023 liepen weer tientallen vrienden en sympathisanten mee.

Ook dank aan de scouts Sint Paulus (Robin, zus van Rinus en vriendinnen) die een paaseitjesverkoop organiseerden ten voordele van het fonds. 

Yasmine, de mama van Rinus deed een sale ten voordele van het fonds.

Velen onder jullie kochten ook de T-shirts en of hoodies met cheeta’s van het Rinus Pinifonds, ontworpen door Floris, broer van Rinus. Velen hebben ook elke maand een bedrag op het Rinus Pinifonds gestort, wat een extra dank rechtvaardigt.

Zowel in 2022 als in 2023 stapten de kindjes van de ARK (de school van Rinus en Eli) om sponsorgeld te verzamelen voor het fonds.

Tim, de papa van Rinus schreef vrienden en kennissen aan en velen van hen schonken geld of kochten hoodies en T-shirts aan.

Tijdens de vasten van 2024 verkopen de leerlingen van het tweede jaar van het Sint-Pieterscollege lotjes van een tombola ten voordele van het Rinus-Pinifonds.

De voorbije jaren hebben we dankzij deze verschillende acties meer dan 52.000 euro ingezameld.

Het Rinus Pinifonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting bedankt de KBS heel in het bijzonder voor de steun en raad die het fonds van hen heeft gekregen. Het beheer door de KBS is een sleutelelement in het succesvol functioneren en het efficiënt beheren van de financiële middelen van het fonds.

Aanwending van de financiële middelen: concrete projecten

Het Bestuurscomité van het Rinus Pinifonds besliste in overleg met de KBS de Communitydagen financieel te steunen die de organisatie “Verbinding in Verlies” organiseerde in samenwerking met de Stad Leuven.  120 à 130 medici, psychologen, verpleegkundigen en andere nazorgers namen deel aan deze tweedaagse bijscholing op 26 en 27 mei 2023 in het oude stadhuis van Leuven. Deze Communitydagen/ bijscholing stelt hen in staat nog beter ouders en andere familieleden bij te staan die worstelen met  hun verdriet ten gevolge van het verlies van een (klein)kind, een broer of een zus of een ander familielid. Gedetailleerde informatie over deze Communitydagen en deze boeiende organisatie kan je lezen op de website: Verbinding in Verlies . Deze organisatie werkt ook aan een bijscholing voor huisartsen rond verlies en verdriet waaraan ook onze huisarts meewerkt.

Het Rinus Pinifonds overweegt ook steun te geven aan  UZ Antwerpen dat werkt aan de uitbouw van een nieuw PICU of Pediatric Intensive Care Unit. Binnen deze PICU zullen  o.a. een wachtkamer voor volwassenen/familie van opgenomen (terminale / palliatieve) kindjes en een speel- en ontmoetingskamer voor broers en zussen worden ingericht. Het Rinus Pinifonds overweegt bij te dragen tot de inrichting van deze twee ruimtes die 2024-2025 zullen klaar zijn.

Wij willen ook nog een project steunen dat waakt over het voortbestaan van de cheeta, het lievelingsdier van Rinus.

 

Een publicatie over de fietstocht /pelgrimstocht 2022

 

Een eerste publicatie rond de fietstocht / pelgrimstocht van 2022 van Leuven over de Via Lemovicensis (Limoges)  en de Via Francés  naar Santiago de Compostela in Spanje is klaar. Je kan deze publicatie (136 blz. ,€ 30) bestellen bij Magda Kirsch: magda.kirsch@educonsult.be  en het bedrag storten op:

 

VZW Pini Love : IBAN BE27 7330 6930 1173 ; BIC KREDBEBB

Instagram: opi4rinus2santiago  / Facebook: htttps://www.facebook.com/RinusPinifonds

Website: : Rinus | Rinus-pinifonds | Leuven - Opi voor Pini 2023 | Pinifonds (rinus-pinifonds.eu) -

IMG-1638.PNG
Andere acties

Andere acties worden voorbereid

bottom of page