top of page

Acerca de

Untitled-Artwork(1).PNG

Dank aan allen die zich hebben ingezet voor het Rinus-Pinifonds en aan de talrijke donateurs. Dank zij de inspanningen van opi, oma, Hans, Floris, Bruno en Anett, Robin, Yasmine, de scouts van Sint Paulus-Leuven en talrijke vrienden die hebben meegelopen in de corrida van Leuven, gesponsord door Metaleuven (Kurt en Niels) werd er tot op heden  52.242,5  verzameld.  

Het Rinus-Pinifonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De werking steunt volledig op private middelen.

 

Daarom is elke gift welkom. Alle middelen worden gebruikt om de hoofddoelstellingen van het Rinus-Pinifonds te bereiken.

 

De giften aan het Rinus-Pinifonds kunnen overgemaakt worden op rekening van de de Koning Boudewijnstichting

IBAN: BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1) met de vrije mededeling  : Rinus-Pinifonds of de gestructureerde code +++623/3716/90066 +++

Je kan ook online doneren via de volgende link

https://donate.kbs-frb.be/actions/F-RinusPini?lang=nl_NL

 

Wie een specifieke doelstelling wenst te steunen kan dat doen door de volgende gestructureerde codes te gebruiken

 

PICU (Intensieve zorg voor kindjes): +++ 623/3721/30004 +++

 

                                                           Cheeta: +++ 623/3721/40007 +++

 

Giften vanaf 40 euro die worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag. Dat staat vermeld op het fiscaal attest dat de Stichting aflevert.

 

Het fiscaal attest voor alle giften die u hebt overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting wordt u het jaar daarop toegestuurd, eind februari. Omdat onze schenkers er steeds vaker naar vragen en uit bezorgdheid voor het milieu, stuurt de Koning Boudewijnstichting voortaan enkel een ontvangstbewijs voor giften vanaf 1.000 euro.

 

Internationale giften

 

Schenkers gevestigd in Frankrijk, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg of Denemarken die een initiatief of een Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting willen ondersteunen, kunnen rechtstreeks giften overmaken aan de Stichting op het hierboven vermelde nummer met vermelding van Rinus-Pinifonds of met een van de hierboven vermelde gestructureerde mededelingen. Ze hebben dan recht op alle fiscale voordelen van het land waar zij wonen. De Koning Boudewijnstchting levert  de fiscale attesten van de betrokken landen af.

 

In Frankrijk verkreeg de Koning Boudewijnstichting de diverse fiscale vergunningen zoals voorzien in 4bis van de artikels 200, 238bis en de artikels 978 en 750A van de Code général des impôts.

 

In Nederland is de Koning Boudewijnstichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008. Ons RSIN is 8237.85.385.

 

In het Groothertogdom Luxemburg (rondzendbrief van de directeur van de belastingen L.I.R.-n° 112/2) en in Denemarken (de Danish Taks Assesment Act – Ligningslovens §8A od 12, stk. 3) is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om fiscale attesten te verstrekken aan schenkers die in deze twee landen wonen

.

Transnational Giving Europe

 

Met het netwerk Transnational Giving Europe (TGE), gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting, kan u een grensoverschrijdende gift overmaken voor projecten in 20 Europese landen en genieten van een belastingvermindering voor giften vanaf 40 euro. De giften die werden overgemaakt door Europese schenkers zijn fiscaal aftrekbaar, in overeenstemming met de wetgeving van de betrokken landen.

King Baudouin Foundation United States (KBFUS)

 

Schenkers uit de Verenigde Staten kunnen ons zeer gemakkelijk steunen via KBFUS. Dit Amerikaans filantropisch organisme, lid van onze ‘familie’, geeft Amerikaanse schenkers de mogelijkheid om vlot giften over te maken ten voordele van projecten in Europa en Afrika, en een belastingvermindering te genieten in de Verenigde Staten.

 

King Baudouin Foundation Canada (KBF CANADA)

 

Schenkers in Canada kunnen ons zeer gemakkelijk steunen via KBF CANADA. Deze Canadese filantropische organisatie, ook een lid van onze ‘familie’, geeft Canadese schenkers de mogelijkheid om projecten in Europa, Afrika, Amerika en Azië te steunen. KBF Canada is gemachtigd om fiscale attesten af te leveren aan de Canadese schenkers.

bottom of page